Vecka i spanien

Vecka i Spanien

Trauma, medberoende och beroende kurs

Kursen har fokus på de tre lägena: trauma som orsak, medberoendet som tillstånd, beroendet som konsekvens  

Vår erfarenhet är att det mest läkande och frigörande förändringsarbetet sker tillsammans med andra människor. Då vi får det flerdimensionella perspektiv vi behöver för att se oss själva och den trygghet det ger att få vara i ett sammanhang med igenkänning.

Att börja i ett behandlingsprogram är ett sätt att skapa en varaktig förändring i ditt liv.

Gruppterapi skapar synergier. De individuella processerna optimeras av att få vara i ett sammanhang. Det blir en kraftfullare effekt om trauman får uttryckas i grupp, det släpps fritt på ett helt annat sätt än i individuell terapi. Eftersom du också får ta del av de andras processer blir igen-känningsfaktorn stor vilket i sig föder tillit och mod.

Ge dig en vecka med grupprocess i underbara Sitges utanför Barcelona. En vecka med utrymme för närvaro. I en krav och prestationslös miljö. Lär känna dig själv, och lär känna in dig själv. Med gruppterapi och seminarier för en större självmedvetenhet och självkänsla. Hitta vad din lösning är på vad du behöver. Ge dig tid för kontemplation och reflektion. I grupp får jag bli en egen självständig individ

Vi bor i ett större hus med swimmingpool och utsikt över vackra Sitges. Med gemenskap när vi vill och enskildhet när det behövs.

Veckan är en fördjupning av våra Helgkurser. Alla är välkomna!

Några beteendeyttringar

I medberoendet/beroendet:

Vi utgår främst från hur ansvaret för andra gör att jag förlorar mig och inte kan se eller sätta gränser för var jag slutar och andra börjar. Vi flyttar över till andra för att hjälpa dem att bli som vi tror att de måste vara. Vi måste då sätta oss över eller under i relationer. Får jag inte bo i mig själv så flyttar jag in i andra. Vad är det som gjort att jag inte får existera på egna premisser, utan måste vara ”duktig” eller ”rätt”? ”Utan mitt kontrollerande så rasar världen”

Med en inneboende osäkerhet och bristande självkänsla så blir vi hungrande efter en närhet vi inte kan nå. Vi intensifierar känslor då vi inte litar på intimitet. Har vi växt upp med föräldrar som kommit för nära eller haft för stor distans så lever vi med en längtan efter kärlek. Som också skrämmer. Då skapar vi intensitet istället för intimitet. Som ju gärna blir ett sexuellt tillstånd där vi inte kan göras illa på samma sätt som i en öppen och kärleksfull relation. Men kan likväl ta sig i utryck av mat, shopping, spel, droger, alkohol osv. Vi får en känsla av kontroll och trygghet för våra känslor för stunden.

Svarta lådan:

En av medberoendets viktigaste funktioner är att skydda de sår som bor i oss. Det sårade barnet i oss. Vi kapslar in det som vi inte kan hantera. Det vi inte fått hjälp att bearbeta och frigöra oss ifrån ligger som i en svart stängd låda. Vi har en förmåga att kunna ”glömma” det ohanterbara. Men sedan blir det också det som styr oss i form av att vi flyr livet. Vi skyddar våra sår. Vi hävdar oss, vi depraveras och har svårt att utvecklas som människor. Vi bär då en stress och ångest som tar vår energi

Vuxna barn:

Vi lever efter vårt inre barns överlevnadsstrategier. Vi fick växa upp för tidigt. Vi kan ha vuxenkompetens men känner oss innerst inne som barn. Ett barn som inte förstår världen eller sig själv i den. Vi kan ofta ha ett framgångsrikt yttre liv men på insidan gapar en tomhet. Vi kan ägna mycke kraft att skydda eller hävda oss. Vårt ensamma inre barn behöver göra sig hörd. Skapa en obruten relation mellan vårt vuxna jag och och vårt inre barn.

När vi var barn tog vi strategier för att överleva, och det är de strategierna vi sitter fast i idag. Med hjälp av traumabearbetning och gestaltterapi kan vi frigöra oss från de strategierna och i och med det, familjesystemet som vi sitter fast i.

Vi har förlorat förmågan att ta ansvar, att svara an på oss själv och våra relationer. Det beror antingen på att det inte fanns någon plats för våra behov eller att vi blev tvingad att vara förälder åt våra föräldrar. Vi behöver ta ansvar för vår förlorade barndom!

Vad innefattar veckan?

Veckan infattar 5 dagar i gruppsessioner. Första och sjunde dagen är fria. Det ger mycket, och det är intensivt, men oerhört effektivt. Det hjälper dig att se vilka behov du inte kan tillgodose dig själv och hur du förlorar dig till andra och annat. Du får delta i gruppen och i seminarierna för att lära dig mer om sjukdomsbegreppet: beroende, medberoende, PTSD= posttraumatisk stressyndrom, som vi definierar som ”Det avbrutna traumat”, och vad ett tillfrisknande innebär. All mental ohälsa är konsekvensen av vårt medberoende.
Vi är som vuxna barn som lever efter det obearbetade strategierna som vi tvingades att ta som barn. Vi lever med bortträngda minnen för att kunna hantera smärta som bor oss.

Allt sker i en trygg och lugn miljö med en erfaren terapeut utifrån dina premisser. Du får vara med dig själv men behöver inte känna dig ensam under de sju dagarna. Du får hjälp att upptäcka och läka de själsliga sår som på något sätt uppstått i den bristande barndomsfamiljen. Du lär dig att uppfatta dig själv, dina beteenden och dina behov. Du lär dig att svara an, dvs ta ansvar för dig och sätta rimliga gränser utan att trampa in i, eller invadera dig själv eller andra.

Du får möta den obearbetade sorgen och den undanryckta glädjen, men framför allt komma närmare dig själv. Vi jobbar gestaltterapeutiskt med bl.a Systemteori (hur ens familjesystem sett ut), anknytningsteori (hur anknytningen till föräldrar sett ut), gärna med familjekonstelationsövningar och med rekonsilidering (ta fram och stärka bortträngda minnen) bla. Vi använder oss också av somatisk traumabehandling, där kroppen minns och ger utryck för de trauman som minnet blockerar.

Behandling grundar sig i gestaltterapin. I den använder vi oss av bl.a Systemteori (hur ens familjesystem sett ut), anknytningsteori (hur anknytningen till föräldrar sett ut), gärna med familjekonstelationsövningar och med rekonsilidering (ta fram och stärka bortträngda minnen) bla. Vi använder oss också av somatisk traumabehandling, där kroppen minns och ger utryck för de trauman som minnet blockerar.

Gestaltterapi är att ta fram och tydliggöra tillstånd som bor i oss. Våra skador gestaltar sig utan att vi själva riktigt kan uppfattad det. Trauma är att ha blivit avbruten i sin livsprocess och där står vi och försöker få ett avslut, men utifrån samma princip som på hur skadan uppstått. Gestaltarbete gör att vi kan se och förstå oss själva i vad det är som hänt. Och då vad det är vi behöver kontra att föra en kamp emot våra traumastyrningar.

Det terapeutiska arbetet är skapar en större nyfikenhet på oss själva och livet, en befrielse från skammen om oss själva, en trygghet i oss själva, vi får makt över vårat liv, vi får en känslomässig balans och vi får leva i kärlek.

 

Deltagare delar med sig av sina erfarenheter

”Min utvärdering av veckan blir att det var intressant, lärorikt, mycket känslor och fina möten och att tiden gick alldeles för fort!”

”Jag är inte den som brukar gråta, känner knappt igen mig själv efter denna upplevelsen. Sådan trygghet, tillit i gruppen och alla “får” höra till. Dessa få dagar räckte för att jag kan känna mig mer levande och närmre mig själv till livet i fullo. Nu LER människor och är kärleksfulla som jag möter, detta är helt nytt för mig. Finns inget bättre än att äntligen se ljuset i tunneln. Just nu känner jag mig otålig för att fortsätta min resa, kommer bli både kusligt och spännande för vad som väntar.”

”Jag fick utrymme att riktigt gå på djupet med det som är mina svårigheter”

”Det här gav mer än jag förväntat mig, och det var ändå ganska mycket. Att få vara närvarande i så många dagar och se och spegla andra gav så mycket. Bara att våga sitta i grupp och öppna sig!”

”Terapeuten lockade verkligen fram det som skulle ut. Tack för en fantastisk vecka!”

Kommande Medberoende veckor

Vi har kontinuerligt Spanien veckor. De är tisdag-tisdag i Sitges. Kontakta oss för datum.

Kontakta oss gärna för mer information.

Upplägg för veckan

  • 8.00: Frukost
  • 9.00-12.00: Gruppterapi/seminarie
  • 12.00-16.00: Lunch och egentid för t.ex. skrivövningar. Du kan sola och bada. Vi kommer även ha yoga, vandring och träningsmöjligheter.
  • 16.00-19.00: Gruppterapi/seminarie
  • 20.00: Middag
  • 22.00: Kvällsdelning, grupp utan terapeut

Första och sista dagen är fria.

Investering: 21 300:-

I priset ingår: Gruppbehandling, föreläsningar och material, övningsunderlag, kost och logi, transfer till och från Barcelonas flygplats.
Tillkommer: flyg till Barcelona bokas på egen hand.

Scroll Up