Utbildning

Utbildning

Vidareutveckla dig själv efter din behandling, och få användning av dina kunskaper i alla dina gruppkonstellationer, både privat och i arbetet.

Traumaterapeut

En 2-årig utbildning där första året är teori och andra året metod. Efter din behandling kan du ansöka till Medberoendeklinikens Traumaterapeut utbildning. Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta som terapeut, men även till dig som vill fördjupa dina kunskaper från terapin för utveckling i din proffision, såväl som privat.

Du behöveri  ha gått vår primär- och fördjupningsbehandling. Du kan även ha gått en motsvarande av oss godkänd behandling i annan regi. Det viktiga är att du behöver ha bearbetat dina bindningar och traumaupprepande beteenden och ha en aktiv behandlings- och nykterhetstid (från utlevelse beteenden) på ca 2 år.

Både vad gäller behandling och utbildning så är gestaltterapin grunden. I den använder vi oss av bl.a Systemteori (hur ens familjesystem sett ut), anknytningsteori (hur anknytningen till föräldrar sett ut), gärna med familjekonstelationsövningar och med rekonsilidering (ta fram och stärka bortträngda minnen) bla. Vi använder oss också av somatisk traumabehandling, där kroppen minns och ger utryck för de trauman som minnet blockerar.

Vidare har vi egna utvecklade metoder för bearbetning av systemiskatrauman. Det som vi ser som tongivande i den egna utvecklingen för att medvetandegöra sig om sig själv.

Utbildningen är holistisk och vi ser människan som en själslig och andlig varelse. Därför är den egna processen i gruppen det som det läggs störst vikt vid. Att kunskapen blir kongruent, att det är något vi själva lever efter.

Vi grundar vårt arbete i behandling och metodik i trauma- och beroendelära från bla. Dr Gabor Maté, PhD Peter A. Levine, Dr Patric Carnes, Danah Zohar. Det tillsammans med de egna kunskaperna och erfarenheterna från mångårigt arbete med traumabearbetning och utbildning.

Utbildningsstart är i januari varje år.

Scroll Up