Terapi

Välkommen till Medberoendekliniken på konsultativa samtal, terapi eller processgrupper. Du och din utveckling är vårt fokus.

Enskilda samtal

Vi erbjuder förutom gruppterapi även enskild samtalsterapi samt parsamtal. Den enskilda terapin kan vara ett komplement till gruppbehandlingen. Det kan också vara så att enskild terapi är vad du behöver. I samtalsterapi får du hjälp och stöd i det som är svårt i ditt liv och redskap för att förbättra din situation. Du är välkommen oavsett hur din situation ser ut.

1300:- / gång

Parsamtal

I parsamtal får ni träffa en terapeut där ni framförallt får hjälp att kommunicera med varandra. Det är lätt att fastna i vem som har rätt och vems fel det är att situationen ser ut som den gör, och det kan i sin tur leda till en maktkamp mellan er.

Ett medberoende drabbar hela familjen och har kanske skadat tilliten och kärleken mellan er. Vi hjälper er att hitta sätt att förhålla er till de problem som finns och att förstå och möta varandra.

1500:- / gång

Processgrupper en dag i veckan:

Vår erfarenhet är att det mest läkande och frigörande förändringsarbetet sker tillsammans med andra människor. Då vi får det flerdimensionella perspektiv vi behöver för att se oss själva och den trygghet det ger att få vara i ett sammanhang med igenkänning. Vi erbjuder därför terapi i grupp.

Att börja i ett behandlingsprogram är ett sätt att skapa en varaktig förändring i ditt liv.

Gruppterapi skapar synergier. De individuella processerna optimeras av att få vara i ett sammanhang. Det blir en kraftfullare effekt om trauman får uttryckas i grupp, det släpps fritt på ett helt annat sätt än i individuell terapi. Eftersom du också får ta del av de andras processer blir igen-känningsfaktorn stor vilket i sig föder tillit och mod.

Medberoendegrupp

Varar ca 1 år.

Kvinnogrupp lördagar kl 11-14
Mötena är en dag i veckan.

Kostnad 4200:- per månad

Mansgrupp lördagar kl 15-18
Mötena är en dag i veckan.

Kostnad 4200:- per månad

 

Fördjupningsgrupp

Efter Medberoendegruppen så finns möjligheten att fördjupa sig i traumabearbetningen. Män och kvinnor i samma grupp ca 1 år.

Män och kvinnor söndagar kl 13 - 16
Mötena är en dag i veckan.

Kostnad 3200:- per månad

Se även våra helgkurser >>

Om du känner att du är i behov av hjälp kan du kontakta oss på telefon, skriva, komma förbi på ett kortare kostnadsfritt samtal, eller boka in en tid.

Ringa: 070-773 43 16, öppet 10-19

Boka en tid eller kom på ett kortare gratis drop in samtal »
Skriva: info@medberoendekliniken.se

Vi erbjuder

 

Vad kan stå i vägen för att söka hjälp?

Skam. Ofta identifierar vi oss med våra beteenden och bilden vi har om oss. Därför tror vi gärna att vi är våra handlingar, och att dessa inte går att ändra på. Vi tror ofta att vår omgivning inte kan hantera sanningen. Så länge vi inte kan blotta vår skam, styr den oss.

Ödet. De överlevnadsmekanismer som en gång var nödvändiga för tillhörigheten i uppväxtmiljön står idag i vägen för att vara fri. Att våga släppa taget om dessa strategier och söka hjälp kan vara svårt eftersom det innebär att bryta mot ett familjemönster.

Trauman. De känslomässiga, andliga och själsliga skador vi drabbats av har tvingat oss att anpassa oss till den grad att vi åsidosätter oss själva och tummar på vår integritet. Det är svårt att tro att vi kan förändras. Det är svårt att hitta tillit igen.

Behandlingens syfte

Syftet med behandlingen är att bearbeta trauma som skapat medberoende som leder till beroendetillstånd. All psykisk ohälsotillstånd har det förloppet. Först och främst att bli fri från överlevnadsbeteendet eller: våra bindningar till överlevnadsstrategier. Som är det samma som systemtrauma. Att få hjälp att möta smärtan och sorgen vi har inom oss och se vilka behov vi har men som vi förnekar oss för att skydda oss från att bli svikna och avvisade. Strategierna vi tar blir att avvisa oss själva istället. Behov som vi är oförmögna att tillgodose oss själv och istället gör om till destruktiva begär.

Acceptera oss så som vi är och få tillbaka nyfikenheten på livet och på oss själva.

Vidare att bli medveten eller nykter. Förmå att vara i nuet. Förmågan att vara närvarande. Att inte låta oss bli kidnappad av en känsla eller tanke och att uppfatta hela verkligheten som den är och hantera den utan påverkan av trauman och rädslor. Att få existera på våra egna villkor. Att få hjälp med att ta det egna ansvaret. Inte flytta in i andra för att där "hjälpa" dem att bli som vi vill.

Slutligen att mogna och bli vuxen. Ta hand om det sårade barnet inom oss. Bindningarna är kopplade till trauman som vi sitter fast i och styr oss. I vissa avseenden är vi därför kvar i ett stelt och omoget tillstånd som man i behandlingen får hjälp att bearbeta.

Behandling grundar sig i gestaltterapin. I den använder vi oss av bl.a Systemteori (hur ens familjesystem sett ut), anknytningsteori (hur anknytningen till föräldrar sett ut), gärna med familjekonstelationsövningar och med rekonsilidering (ta fram och stärka bortträngda minnen) bla. Vi använder oss också av somatisk traumabehandling, där kroppen minns och ger utryck för de trauman som minnet blockerar. Grundprincipen är att i varje individ finns vägen och svaren.

Se våra priser här

Helgkurser

Vi erbjuder Helgkurser i Stockholm och på Österlen. Helgerna passar dig som har långt att resa, men även för dig som vill få en ordentlig start in i bearbetningen, redan är klient eller anhörig till en klient. Behandlingen sker i grupp.

12400:-/ per helg

Scroll Up