Helgkurser

Helgkurser

Trauma, medberoende och beroende kurs

Kursen har fokus på de tre lägena: trauma som orsak, medberoendet som tillstånd, beroendet som konsekvens.

Vår erfarenhet är att det mest läkande och frigörande förändringsarbetet sker tillsammans med andra människor. Då vi får det flerdimensionella perspektiv vi behöver för att se oss själva och den trygghet det ger att få vara i ett sammanhang med igenkänning.

Att börja i ett behandlingsprogram är ett sätt att skapa en varaktig förändring i ditt liv.

Gruppterapi skapar synergier. De individuella processerna optimeras av att få vara i ett sammanhang. Det blir en kraftfullare effekt om trauman får uttryckas i grupp, det släpps fritt på ett helt annat sätt än i individuell terapi. Eftersom du också får ta del av de andras processer blir igen-känningsfaktorn stor vilket i sig föder tillit och mod.

En tre dagars processgrupp för närvaro. I en krav och prestationslös miljö. Lär känna dig själv, och lär känna in dig själv. Med gruppterapi och seminarier för en större självmedvetenhet och självkänsla. I grupp får jag bli en egen självständig individ.

Tre intensiva dagar i grupp där var och en är lika viktig för helheten. Vi upptäcker oss själva och hur vi kan äga våra liv. Fokus är i huvudsak att titta på hur vårt medberoende beteende idag styr oss och dess uppkomst. För att återfå makten och ansvaret över våra liv. För att sedan se hur medberoendet skapar beroende tillstånd.

Var vi än befinner oss i processen så är miljön i gruppen så att vi får utrymme att se oss själva och vad vi behöver. Det är i en grupp med trygga fasta principer och med en tillåtande andlig atmosfär som vi kan se våra traumabindningar. Där uppenbarar sig de tillstånd vi befinner oss i idag, vilka rädslor vi har för att sedan lösa problemet där det uppstått. Vi rekommenderar Helgkurser även som ett första steg i din behandling. Vi sätter ihop gruppen så att det passar alla utifrån var man befinner sig.

Några beteendeyttringar

Medberoendet/beroendet:

Vi utgår främst från hur ansvaret för andra gör att jag förlorar mig och inte kan se eller sätta gränser för var jag slutar och andra börjar. Vi flyttar över till andra för att hjälpa dem att bli som vi tror att de måste vara och de i sin tur får då ta hand om det som egentligen är mitt. Vi måste då sätta oss över eller under i relationer. Får jag inte bo i mig själv så flyttar jag in i andra. Vad är det som gjort att jag inte får existera på egna premisser, utan måste vara ”duktig” eller ”rätt”? ”Utan mitt kontrollerande så rasar världen”

Med en inneboende osäkerhet och bristande självkänsla så blir vi hungrande efter en närhet vi inte kan nå. Vi intensifierar känslor då vi inte litar på intimitet. Har vi växt upp med föräldrar som kommit för nära eller haft för stor distans så lever vi med en längtan efter kärlek. Som också skrämmer. Då skapar vi intensitet istället för intimitet. Som ju gärna blir ett sexuellt tillstånd där vi inte kan göras illa på samma sätt som i en öppen och kärleksfull relation. Men kan likväl ta sig i utryck av mat, shopping, spel, droger, alkohol osv. Vi får en känsla av kontroll och trygghet för våra känslor för stunden.

Svarta lådan:

En av medberoendets viktigaste funktioner är att skydda de sår som bor i oss. Det sårade barnet i oss. Vi kapslar in det som vi inte kan hantera. Det vi inte fått hjälp att frigöra oss ifrån ligger som i en svart stängd låda. Vi har en förmåga att kunna ”glömma” det ohanterbara. Men sedan är det också det som styr oss i form av att vi flyr livet. Vi hävdar oss, vi depraveras och har svårt att utvecklas som människor. Vi bär då en stress och ångest som tar vår energi.

Det vuxna barnet:

Vi lever efter vårt inre barns överlevnadsstrategier. Vi fick växa upp för tidigt. Vi kan ha vuxenkompetens men känner oss innerst inne som barn. Ett barn som inte förstår världen eller sig själv i den. Vi kan ofta ha ett framgångsrikt yttre liv men på insidan gapar en tomhet. Vi kan ägna mycket kraft till att skydda eller hävda oss. Vårt ensamma inre barn behöver göra sig hörd. Skapa en obruten relation mellan vårt vuxna jag och och vårt inre barn.

När vi var barn tog vi strategier för att överleva, och det är de strategierna vi sitter fast i idag. Med hjälp av traumabearbetning och gestaltterapi kan vi frigöra oss från de strategierna och i och med det, familjesystemet som vi sitter fast i.

Vi har förlorat förmågan att ta ansvar, att svara an på oss själv och våra relationer. Det beror antingen på att det inte fanns någon plats för våra behov eller att vi blev tvingad att vara förälder åt våra föräldrar. Vi behöver ta ansvar för vår förlorade barndom!

Här får du i tre dagar ägna dig åt det som kanske behöver prioriteras högst i ditt liv just nu, du själv.

Kurserna är förlagda på Österlen och i Stockholm

Vad innehåller en helgkurs?

Kursen innefattar 15 timmar i gruppsessioner. Det ger mycket, och det är intensivt, men oerhört effektivt. Det hjälper dig att se vilka behov du inte kan tillgodose dig själv och som därför har skapat begär istället. Du får delta i gruppen och i föreläsningar för att lära dig mer om sjukdomsbegreppet: beroende, medberoende, PTSD= posttraumatisk stressyndrom, som vi definierar som ”Det avbrutna traumat”, och vad ett tillfrisknande innebär. All mental ohälsa är konsekvensen av vårt medberoende.

Vi är vuxna barn som lever efter det obearbetade strategierna som vi tvingades att ta som barn. Vi lever med bortträngda minnen för att kunna hantera smärta som bor oss.

Allt sker i en trygg och lugn miljö med en erfaren terapeut utifrån dina premisser. Du får vara med dig själv men behöver inte känna dig ensam under de tre dagarna. Du får hjälp att upptäcka och läka de själsliga sår som på något sätt uppstått i den bristande barndomsfamiljen. Du lär dig att uppfatta dig själv, dina beteenden och dina behov. Du lär dig att svara an, dvs ta ansvar för dig och sätta rimliga gränser utan att trampa in i, eller invadera dig själv eller andra.

Du får möta den obearbetade sorgen och den undanryckta glädjen, men framför allt komma närmare dig själv. Vi jobbar gestaltterapeutiskt med bl.a Systemteori (hur ens familjesystem sett ut), anknytningsteori (hur anknytningen till föräldrar sett ut), gärna med familjekonstelationsövningar och med rekonsilidering (ta fram och stärka bortträngda minnen) bla. Vi använder oss också av somatisk traumabehandling, där kroppen minns och ger utryck för de trauman som minnet blockerar.

Gestaltterapi är att ta fram och tydliggöra tillstånd som bor i oss. Våra skador gestaltar sig i realtid utan att vi själva riktigt kan uppfattad det. Trauma är att ha blivit avbruten i sin livsprocess och där står vi och försöker få ett avslut, men utifrån samma princip som på hur skadan uppstått. Gestaltarbetet gör att vi kan se och förstå oss själva i vad det är som hänt. Och då vad det är vi behöver kontra att föra en kamp emot våra traumastyrningar.

Det terapeutiska arbetet skapar en större nyfikenhet på oss själva och livet, en befrielse från skadan och därmed skammen om oss själva, till en trygghet i oss själva, vi får makt över vårt liv, vi får en känslomässig balans och vi får leva i kärlek.

Investering: 12 400:-

I priset ingår: Gruppbehandling, föreläsningar och material, övningsmaterial, lokal.

Tillkommer: kost och ev. logi.

 

Scroll Up