Företag

Företag

 

Utrymme-Rörelse-Tid

Frigörelse från det som binder oss är källan till utveckling.

Vår filosofi för utveckling är att skapa fasta och trygga principer för att möjliggöra för konstruktiva dialoger. I det kan vi sedan ge utrymme, rörelse och tid. Det är att ge liv till processer.

En bristande självkännedom i ledarskapet kan ta sig i utryck av:

 • Svårt att ta ansvar och då flyter gränser ihop.
 • Kontroll istället för koll över processer som behövs.
 • Ser inte medarbetares behov.
 • Osäker över sin egen plats.
 • En hierarkisk atmosfär.
 • Svårt att lämna över ansvar.
 • Preockuperad av konflikter.
 • Ett otryggt klimat på grund av tillitsbrist uppåt och neråt.
 • Dolda agendor.
 • Ett för hårt eller för slappt ledarskap.
 • Utan ett sunt ledarskap krävs det väldigt lite för att falla in i ett medberoende.
 • Utbrända medarbetarna.
 • Ett linjärt synsätt istället för ett cirkulärt.               
 • Kriser avbryts.

Ett ledarskap där självkännedomen brister är det rädslor som styr. Då tar kontrollen över och avbryter värdefulla processer. Där förloras kraft och målet missas. Medberoendet styr och förblindar då det begränsar perspektiven. Att bearbeta och behandla medberoende individuellt och sedan i organisationen är vitalt för ett friskt klimat.

Medvetandegöra om medberoendet i organisationen och ledarskapet stärker kompetensen att värna om helheten och därmed hållbarheten.

Ju större öppenhet vi kan ha desto tryggare, tydligare och kreativare blir miljön. För det krävs en rotad struktur med ödmjukhet och närvaro.

Ju fler ben vi står på ju stadigare blir vi:

 1. En bra ledare kan navigera i det oförutsedda som ofta uppstår i ögonblicket.
 2. Hitta balans mellan fasta strukturer och kaos.
 3. Se värdet i hela organisationens kompetens.
 4. Utveckla förmågan till att uppfatta och se helheten för en hållbarhet som gynnar alla parter.
 5. Den minsta beståndsdelen är av största vikt.
 6. Hitta ett högre syfte än det uppenbara.
 7. Genom att se värdet i alla och att alla får känna sig lika viktiga, så slipper vi hierarkiska systembildningar.

Ur kärnan i en organisation växer helheten.

Vår ideologi

är att bli mer medveten om sig själv. För att då kunna närvara och bli rörligare och agera när det behövs i den riktning det behövs. I självmedvetenhet är jag aktiv, tar ansvar och ser helheten. Då kan jag skapa förutsättningar för konstruktiva processer.

Utveckla de tre sätten att tänka:

 1. Seriellt tänkande, hjärnans ”intellekt”.
 2. Associativt tänkande, hjärnans ”hjärta”.
 3. Kvant-tänkande, hjärnans ”själ”

Våra produkter

 • Krishantering
 • Utb i psykosociala trauman
 • Organisationsutveckling
 • Ledarskapsutveckling
 • Konflikthantering och svåra samtal

Vi är gestalt och trauma terapeuter och är MI certifierade.

Vill du boka in någon av tjänsterna, kontakta oss direkt eller ring på 070-773 43 16.

Ledarskapsutbildning

Implicera utrymme-rörelse-tid.

Anmäl dig för en utbildning i ledarskap. Det är en process inriktad utbildning. Med fokus på mötet. Det är i realtid i samklang med andra vi utvecklar förmågan att uppfatta helheten och oss själva i den.  En god ledare är rörlig och kan skapa utrymme när det är tid för det.

En ledare som bär på obearbetade och kanske omedvetna rädslor om sig själv styrs av det i sitt ledarskap.

 • Kvant-tänk. ”Den minsta beståndsdelen är av största vikt.”
 • Paradigmskifte= förändra den som ser, inte det vi ser.
 • Möten= det som sker vid avsaknaden av hierarkisk positionering.
 • Dialog= det som sker vid rena relationer med fokus på syfte. Kommunikation blir resultatet.
 • Retorik= att se en helhet och att bana väg där det gynnar båda parter.
 • Utveckling= öka kompetensen att leda utifrån ett jordiskt, mänskligt och himmelskt perspektiv.

 

Vi kommer i teori och praktik lära om de olika principerna för att leda. Införliva de jordiska, mänskliga och himmelska synsätten. Eller med andra ord, att utveckla en fler dimensionell uppfattningsförmåga. Hur dessa olika ledarskapsdelarna behöver få samverka. Bla kommer vi synliggöra att det som fattas i mig kommer att störa sammanhanget jag verkar i.

Utbildningen är vid fyra tillfällen á 3 dagar under ett år. Vi sätter ihop gruppen om ca 5 - 8 deltagare där alla är anonyma med sin yrkes bakgrund för varandra för att ge fullt fokus till processen. Det är i internatform och förlagd på vackra Österlen.

Ur kaos föds ordning!

Scroll Up