Föreläsningar

Om medberoende och trauma

Medberoende, vårt enda beroende.

Här är några av de ämnen som vi ofta föreläser om. Det tydliggör lite hur vi ser på den mänskliga problematiken och hur vi arbetar. Kontakta oss gärna om ni vill ha en föreläsning eller ett seminarie.

Den andliga vägen för ett själsligt helande

Finns andlighet? Är det en vetenskap?

Andlighet är inte religionsbundet måste vi börja med att tydliggöra. Den kan inte ägas.

Vi har efter alla år i behandling av människor sett vikten av att vara i ett tillstånd som ger den tid, det utrymme och den rörelsefrihet som behövs för att kunna frigöra oss från våra bindningar/beroenden. I avsaknad av andlighet är vårt intellekt bundet och saknar just dessa tre delar.

Andlighet har så mycket större betydelse för utveckling än vad man kanske kan tro. Föreläsningen kommer att tydliggöra premisserna för andlighet så att vi kan tillämpa det och få ett helhetsperspektiv på livet och oss själva eller inom familjen, i arbetet osv.

Vi är inte vårt intellekt även om det är där vi tillbringar den mesta tiden, det finns ju alltid till hands. Vi har en själ och det är där vi bor. Det är också därför som det är där skadan sitter. Oavsett arten av skada så är det den som intellektet försöker reda i. Dock så är den gemensamma nämnaren att själen förlorat delar av sitt andliga varande och då rycker intellektet in för att hjälpa. Lyckas vi inte med det så är det just andligheten som gått förlorad. Vi gör då om våra behov till mer konkreta begär som vi kan tillgodose istället.

Ett helande och utvecklande av själen går den andliga vägen. Att ge sin själ den trygghet och den frihet i samklang med andra under fasta principer är vägen för ett flerdimensionellt perspektiv. Det motsatta är att vara bunden till synsätt och strategier. Men kanske främst till ett medberoende där jag måste leva genom andra på ett osunt sätt.
Vad är de vetenskapliga principerna för andlighet? Vi måste evidensifiera principerna för andlighet som en metod för att kunna tillämpa den. Vad vi sedan finner i tillståndet är alltid unikt.

Metoden behöver vara begriplig för att vi ska kunna följa principerna och lita på den. Människan får i sitt primitivaste tillstånd ett tvådimensionellt perspektiv. Där endast rätt och fel råder. Annars är vi i vår enskildhet tredimensionella med ett ”då”, ”nu”, och ”sen” perspektiv. En linjär livshållning.

Föreläsningar kommer att visa att vi människor föds med förmågan till många fler dimensioner än så. Men för att nå dit behöver vi vara i ett andligt tillstånd. Där inte bara min envisdom råder. Där nu får ett större utrymme. För att nå det friare livet behöver vi med andlig hjälp bearbeta vår dåtid, vår historia. Hela jag behöver vara med, inte bara delar av mig och ibland. För att se mig behöver jag dig.

Vi kan lägga upp det som en föreläsning eller med interaktion av deltagarna som ett seminarium.

För bokning kontakta info@medberoendekliniken.se

När skam blir till skuld?

Om skammens betydelse och verkande i nästan hela människan. Hur den hindrar oss från att ta ett eget ansvar. Hur vi förlorar oss till förmån för andra, tror vi. Vad vi tror är rätt värderingar hindrar oss från kontakten till oss själva. I det att vi växer upp i mer eller mindre starka familjesystem, som i sig är styrda av skam och skuld, så äter det sig in i oss och normaliseras. Då är det svårt att se klart vem jag är. Om vi skammar våra behov så föder vi våra begär istället. Där är vi då lust styrda och vill ha snabba känsloförändringar för att slippa olustkänslan.

Skam är ett gift som äter sig in i individen och får en egen röst och vilja som vi förväxlar med oss själva och skyddar då vår skam identitet. På så sätt så ger vi näring åt vår skam att fortsätta.

Det finns många namn på egentligen samma sak, blyg, stel, dominant, hämmad, missbrukare, stark personlighet, allt har det sitt ursprung i skammen. Skammen hämmar mig, individen, och jag får ett skuld perspektiv där vårt ego kan verka istället.

Vi kan lägga upp det som en föreläsning eller med interaktion av deltagarna som ett seminarium.

Depravation

Att kämpa med huvudet mot en vägg. Hur vi så gärna vill utvecklas men inte kommer någon vart. Vad är deprivasionsbeteenden?

Det bor en känsla av skuld i oss som både tryggar då vi vet vår plats, men också hindrar vår frihet till utveckling. I deprivationen så är min enda möjlighet till utveckling att finnas för andra eller revanschera mot något. Men som jag då är beroende av!

Från missbruk till självaktning

Föreläsningen visar på ett klart och tydligt sätt vad sex- och relationsberoende och medberoende är och hur det ter sig. Hur det är att inte äga sitt liv, utan i stället vara ett offer för sin inre bild av verkligheten. Hur det är att vara kidnappad av sitt beroende och bindningarna till traumat. Hur man frigör sig från traumaupprepande beteenden och får ett liv.

Diagnoser. Alla grundar sig i mänskliga tillstånd, som i sin tur är att ha blivit avvisad, sviken och inte respekterad under uppväxten.

Diagnosens baksida

Det avbrutna traumat

På samma sätt som vi i vår barndom har blivit avbrutna i vår livsprocess går vi idag till att upprepa händelseförlopp för att hitta ett avslut på det som tagit ifrån oss för att komma vidare. Hur vi vill förstå vad som drabbat oss!?

Hur vi på en massa sätt och anledningar i vår uppväxt blir avbrutna i vår livsprocess att koppla och nätverka inom oss själva för att bli egna självständiga individer. Detta gör att vi sitter fast i att traumaupprepande beteende på samma sätt som det då skedde för att försöka få ett avslut, förstå och kanske främst för att det var mina villkor för min existens och därför så upplever jag en trygghet i att göra likadant som vuxen oavsett konsekvenserna.

Det här gestaltar sig idag i realtid, vilket gör att jag lever efter inspelade mönster och har svårt att avancera i min utveckling. Vi behöver bearbeta kärnan för att bli fria individer. Vi får inte fastna på vägen med att se på symptom eller diagnostisera delar av oss. Vi behöver bli hela. Problematiken är för värdpersonen själv till största del omedvetet och där har man ingen insyn. Dock är man högst medveten om konsekvenserna såsom stress, ångest, rädsla och olika beroendebeteenden.

Hur det fysiskt, känslomässigt och själsligt binder oss till tillstånd på grund av en obearbetad historia.

Scroll Up