Beroende

Ett beroende är i själva verket ett utagerande av den övergivenhet som samlats på oss i medberoendet. Det är här de känslomässiga obalanserna balanseras för stunden.

Det är här de känslomässiga obalanserna balanseras för stunden. Vi måste alltid hitta balans. Är källan till obalansen något jag inte kan förändra så får vi ta till det som kallas beroende. Men som egentligen är ett utlevande av den uppdämda energi vi bär på.

Nu kan vi få utlopp för det vi förlorat i vårt medberoende. Det är stress och energireducerande för stunden, men skapar mer stress i förlängningen. Det fungerar som smärtlindring. Så länge det finns smärta finns det ett beroende. Smärtan tar sig uttryck i oro/ångest. Den hanterar vi på det enda sätt vi lärt oss och kan lita på.

Vi har inte EN utlevelse eller ETT beteende. Vi har ofta en knippe.
Det är en intimitetsstörning. Intensitet får då ersätta intimiteten. Det måste levas ut någonstans oavsett form: alkohol, shopping, mat, sexmissbruk, mediciner, droger, spel, bekräftelse osv.

Om man tittar på ett utagerande så ser man att det är kärleks-substitut. Vi skäms för våra mänskliga behov och tar då till en utlevelse som inte kommer att svika oss. Det ger oss inte vad vi behöver men det lindrar smärtan för stunden.

Hur det yttrar sig beror på uppväxtmiljön. Det grundar sig i att ha fått sin integritet skadad som barn, vilket är ett trauma som sedan styr oss i vuxen ålder. Här är vi bundna till traumaupprepande beteenden. Med de ögonen så blir det logiskt att vara i destruktiva tillstånd.

Scroll Up