Trauma-Medberoende-Beroende 

Utbildning och terapi

På individ och organisationsnivå

Medberoendet

HUR YTTRAR DET SIG?

Vi försummar kanske inte vårt ego, men oss själva. Vi försöker få en yttre kontroll över en inre oro och stress. Vi överger oss själva och ”flyttar” in i andra. Andra får då styra oss. Medberoende är att svika sig själv. Kontrollen över livet tar livet ifrån oss. Vi använder skuld överföringar som bindningar för relationer.

VAD BLIR KONSEKVENSEN?

Våra depraverade behov blir till begär. Vare sig det är kontroll, mat, sex, shopping, alkohol, droger, mediciner osv. Som i själva verket är en utlevelse av den övergivenhet som samlats på oss i medberoendet. Det är här de känslomässiga obalanserna balanseras för stunden. Vi känner oss själsligt ensamma.

VAD ÄR ORSAKEN?

Vi är styrda av de strategier vi som barn tog till våra föräldrar. Vi är fast i det system vi växt upp i. Oavsett hur lidandet ser ut så grundar det sig i att vi har blivit svikna som barn. Vi har fått ta andras ansvar. Vi har lämnats ensamma när vi har behövt bli mötta. Vi har blivit invaderade eller lämnade när vi behövt stöd i att ta eget ansvar. Vår existens har blivit villkorad.

BEHANDLING

Vårt synsätt är att varje människa i sin kärna är frisk. Därför att det psykiska ohälsotillståndet är skapat av yttre faktorer. Få hjälp att bli fri från överlevnadstillståndet. Få hjälp att möta smärtan och sorgen vi inte når själva. Se vilka mänskliga behov vi förnekar oss för att skydda oss från att bli svikna och avvisade. Hitta tilliten till livet. 

Det är inte våra föräldrar vi ska befria oss ifrån. Utan det är vår barndomsrelation till dem

Alla människor är medberoende, mer eller mindre. Och det är ett beroende. Jag kan inte välja att sluta vara det. Det som skett är att jag förlorat mig till förmån för familjesystemet som styrt min uppväxtfamilj. När jag får en känsla av att jag kan bli utesluten, att det är villkor för min existens, eller när en känsla blir för stark eller att någon kommer mig för nära så väcks såret inom mig från när jag var liten......

Kontakta oss

Skicka e-post till oss

Fyll i alla fält och kontrollera din e-postadress en extra gång. Du kan även ringa till oss på 070-773 43 16.

Hitta till oss

Adress: Luntmakargatan 52, Stockholm

E-post: info@medberoendekliniken.se
Telefon:  070-773 43 16

Scroll Up